Haber

Yüksek Öğrenim Kanunu’ndaki değişiklikler yürürlükte

Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, sözleşmeli araştırma görevlisi alımı ve MİT Akademisi kurulması gibi unsurları içermektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda istihdam imkanı

Yasaya göre Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı da istihdam edilebilmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında disiplin cezaları düzenlendi

Kanun ile yükseköğretim kurumlarındaki disiplin cezaları ve disiplin cezasını gerektiren disiplin hataları yeniden ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Disiplin soruşturması, disipline ilişkin olay öğrenildiği anda derhal başlatılır ve soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içinde tamamlanamaması halinde, soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir.

Ceza verme yetkisinin zamanaşımı süresi belirlendi.

Kınama ve yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde; 3 ay içinde disiplin soruşturması başlatılmazsa disiplin cezası verme yetkisi sona erer.

Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi sona erer.

Disiplin soruşturması savunmasının şartları

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce, işlediği iddia edilen kabahatin nedeni yazılı olarak bildirilir. Öğrenci savunmasını sözlü veya yazılı olarak yapabilecektir.

Disiplin kabahatinin tekrarı halinde kurumdan uzaklaştırma söz konusu olabilir.

Disiplin cezası zamanaşımı süresi içinde disiplin cezası gerektiren bir eylemin tekrarında ağır ceza uygulanır. Disiplin hatasının tekrarı nedeniyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası uygulanmaz.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının gelirlerine ilişkin yeni kararlar

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde ikisini her yıl kendi adlarına açılan hesaba yatırma yükümlülüğünü banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek.

Kanun ayrıca yükseköğretim kurumlarında görev yapan 50/d araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin bir düzenleme de içermektedir.

Araştırma görevlisi ekip gereksinimleri

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik alanlarında uzmanlık eğitimi yapanlar ve bu eğitimleri tamamlayanlar hariç; Tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimi tamamlayan araştırma görevlileri, 6 ay içinde talep etmeleri halinde bulundukları üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanırlar. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren.

Bazı üniversitelerin isimlerinden önce bulundukları illerin isimleri

Beykent Üniversitesi’ne “İstanbul Beykent Üniversitesi” denir; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin adı “Alanya Üniversitesi”dir; Antalya AKEV Üniversitesi’ne “Antalya Belek Üniversitesi” denir; Nişantaşı Üniversitesi’nin adı “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi”; Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun adı “İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilecektir.

Milli İstihbarat Akademisi kurulacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde; İstihbarat ve milli güvenlik alanlarında lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere Milli İstihbarat Akademisi adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulacak.

Milli İstihbarat Akademisi’nin akademik ve idari teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar MİT tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanınca onaylanan yönetmelikle belirlenir.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi harcama planları

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yıllık harcama planları, gelirleri esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görüşü alınarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak.

haliliyeajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu